KHVL INVESTMENTS ΙΚΕ

KHVL INVESTMENTS ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: KHVL INVESTMENTS ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: KHVL INVESTMENTS

Δραστηριότητα: Επενδυτική - Συμβουλευτική

Διεύθυνση: Νάξου 35, 11256 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 2209294

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 148159203000

ΑΦΜ: 801061318

ΔΟΥ: Γαλατσίου

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης και Καταστατικό